تعداد مقالات: 111
2. امّت واحده، تفکر سیستمی الاهی برای تحقق حیات طیبه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-22

طوبی کرمانی؛ صبیحه نباتی


5. بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباری

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 8-30

حمید کوه پیما؛ محسن قاسم پور


6. معتزله بصره؛ تفاوت‌ها و تمایزها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-26

مصطفی سلطانی


7. واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-32

عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)


8. تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-31

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان


9. نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-30

فاطمه موسایی؛ احمد بادکوبه هزاوه


10. واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-29

مهدی اکبرنژاد؛ سهراب مروتی؛ سوسن ولی پور


11. نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-26

مهدی فرمانیان؛ سید علیرضا عالمی


12. عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

علی فتحی


13. واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

نسرین فتاحی؛ مهدی درگاهی


14. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر


17. واکاوی واژه «اهل البیت» در اندیشه فریقین با تأکید بر منابع اهل سنت

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-57

عبدالرحمن باقرزاده


18. روش‌شناسی شیخ حر عاملی در تبیین، تنظیم و اثبات عقاید

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-48

ام البنین خالقیان؛ محمد غفوری نژاد


19. بررسی تحلیلی واکنش‌های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دورۀ سلجوقیان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-54

محمد علی چلونگر؛ آرمان فروهی؛ هادی بیاتی


20. مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-54

احمد متقی زاده؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


21. تصوف سلفی: پروژه ناهمگون و ناتمام سعید حوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-47

سیدعلی سادات فخر؛ قاسم جوادی


22. بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-51

احمد حاتمی کنکبود؛ علی اکبر بابایی


23. مفهوم «اهل بیت (ع)» و شمول مصداقی آن از منظر علمای اهل سنت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-56

علیرضا میرزایی


24. خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-64

سید رضا قائمی؛ سید هادی وکیلی