تعداد مقالات: 96
1. معتزله بصره؛ تفاوت‌ها و تمایزها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-26

مصطفی سلطانی


2. نسب خلیفه نخست فاطمی از نگاه نسب‌شناسان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-26

مهدی فرمانیان؛ سید علیرضا عالمی


3. واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-32

عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)


4. تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-31

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان


5. نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-30

فاطمه موسایی؛ احمد بادکوبه هزاوه


6. واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-29

مهدی اکبرنژاد؛ سهراب مروتی؛ سوسن ولی پور


8. امّت واحده، تفکر سیستمی الاهی برای تحقق حیات طیبه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-22

طوبی کرمانی؛ صبیحه نباتی


11. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر


13. تصوف سلفی: پروژه ناهمگون و ناتمام سعید حوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-47

سیدعلی سادات فخر؛ قاسم جوادی


14. بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-51

احمد حاتمی کنکبود؛ علی اکبر بابایی


15. روش‌شناسی شیخ حر عاملی در تبیین، تنظیم و اثبات عقاید

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-48

ام البنین خالقیان؛ محمد غفوری نژاد


16. بررسی تحلیلی واکنش‌های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دورۀ سلجوقیان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-54

محمد علی چلونگر؛ آرمان فروهی؛ هادی بیاتی


18. عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

علی فتحی


19. واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

نسرین فتاحی؛ مهدی درگاهی


20. واکاوی واژه «اهل البیت» در اندیشه فریقین با تأکید بر منابع اهل سنت

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-57

عبدالرحمن باقرزاده


21. خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-64

سید رضا قائمی؛ سید هادی وکیلی


22. نگاهی تطبیقی به دامنه حجیت اخبار آحاد در تفکر اهل سنت و ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-70

حمزه علی بهرامی


23. بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-72

سیدابوالحسن نواب؛ مجید شاکر سلماسی؛ سیدیاسین موسوی زاده؛ چمران محمدجعفری


24. دفاع و تبیین علامه شرف‌الدین از نهضت عاشورا و عزاداری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-73

مریم اسماعیلی(سما)؛ نفیسه فقیهی مقدس


25. سید محمد گیسودراز و نقد نظریه وحدت وجود ابن‌عربی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-68

مرتضی کربلایی؛ حامد ناجی اصفهانی