تعداد مقالات: 83
27. مفهوم «اهل بیت (ع)» و شمول مصداقی آن از منظر علمای اهل سنت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-56

علیرضا میرزایی


28. امامت زن برای زن در نماز جماعت از منظر مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-82

حسین رجبی


29. تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

سید رسول هاشمی؛ سید محمود موسوی


30. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-93

مجید حیدری آذر؛ علی الله بداشتی


31. بررسی تطبیقی دیدگاه و نحوه تعامل امامین عسکریین (ع) با فرق، مذاهب و جریان‌های فکری معاصر آنان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-97

ریحانه کریم زاده؛ رضیه سادات سجادی


32. نقد رویکرد ابن‌تیمیه در منهاج السنه در باب مقام علمی امام علی (ع) بر اساس متون اهل سنت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-84

محمدرضا باغبانزاده امشه؛ محمد هادی غفاری


33. بررسی تطبیقی طلاق بدعی در فقه امامیه و حنفیه: مبانی و راهکارها

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-95

اسدالله رضایی؛ حسین رجبی؛ رضا اسلامی


34. رویکرد برهانی امام صادق (ع) در مواجهه با پرسش‌ها و شبهات اعتقادی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-87

محمد علی محمدی؛ محمد جاودان


35. تبیین نظری حُب در اندیشۀ اخلاقی ابن‌مسکویه و ابن‌حزم

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-83

اصغر سلیمی نوه؛ مریم پوررضاقلی


36. نسبت علم اخلاق با علم عرفان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-68

زهرا ابن علی؛ زهرا کلهر؛ محمد (جلال الدین) ملکی


37. چرایی و چگونگی عذاب اخروی: بررسی دیدگاه علامه مجلسی و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-107

محمد مهدی مشکاتی؛ سید روح الله فاطمی زاده


38. منتقدان احمد غزالی؛ ارزیابی انتقادات مربوط به شاهد، سماع و تقدیس ابلیس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-124

علی آقانوری؛ محمد رودگر


39. ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-110

فهیمه فیضی؛ سیدمهدی علی زاده موسوی


40. جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

امیر حسین میزا ابوالحسنی؛ احمد عابدی


41. تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن‌بسندگی در هدایت بشر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-102

فریدون محمدی فام؛ مهدی فرمانیان


42. بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-116

محمد انصاری؛ مهدی فرمانیان


43. پژوهشی دربارة رویکرد فقهی رشید رضا در تفسیر المنار

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-105

روح الله نجفی


44. سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (طبقات فوقانی و تحتانی) از منظر مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-106

سید حمید جزایری؛ عبدالصمد علی آبادی


45. بردباریِ تربیتی در پویش دینی بر پایة نظریة «ترازهای ایمانِ» غزالی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-94

کیوان بلندهمتان


46. پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-126

علی شیروانی؛ ریحانه هاشمی(شهیدی)


47. رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباری‌گری یا اخبارگرایی؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-147

نعیمه پورمحمدی


48. بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-130

اعظم خوش صورت موفق؛ مهدی فرمانیان


49. اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-132

سید امیر موسوی


50. تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-128

ایمان امینی؛ رضا الهی‌منش؛ نعیمه ابراهیمی علویجه