کلیدواژه‌ها = اصحاب کساء
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی واژه «اهل البیت» در اندیشه فریقین با تأکید بر منابع اهل سنت

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-57

عبدالرحمن باقرزاده


2. بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-51

احمد حاتمی کنکبود؛ علی اکبر بابایی