دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی «مبانی روش شناسی» توحید و شرک در آراء کلامی ماتریدیه و دیوبندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.56139.1197

مهدی فرمانیان


2. بررسی اصل اولی صلح یا جهاد در نزد امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.99229.1450

مهدی نوروزی؛ سید حمید جزایری؛ حسین رجبی


3. .ساخت گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.170245.1764

حسن ابراهیمی؛ محمدرضا بیات؛ محمد کیوانفر


4. بررسی ارزش‌شناسانه پدیده کرامت در عرفان و فرهنگ اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.74982.1314

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمد انصاری اصل


5. تبیین زمینه ها و مؤلفه های جغرافیایی– فرهنگی شکل گیری و گسترش خانقاه‌های مرشدیّه در کوره شاپور (نیمه دوم قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.80713.1345

اعظم رحیمی جابری؛ عبدالرسول خیراندیش


6. واکاوی زمینه های شکل گیری مرجئه در خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.143448.1624

مجتبی ذهابی؛ داریوش نظری؛ احسان صادقیان دهکردی؛ اکرم کرمعلی


7. بررسی تطبیقی چگونگی شکل گیری و پیدایش سازمان های دعوت عباسیان و اسماعیلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.97841.1446

جعفر شریفی


8. بررسی انتقادی حجیت مکاشفات عرفانی با تاکید بر آراء ابن‎عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22034/jid.2021.147896.1647

حسن غروی؛ محدثه مهرابی زاده


9. تساهل و تسامح دینی در مثنوی‌های عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/jid.2021.128674.1562

حسین جبارپور؛ علی حیدری؛ قاسم صحرایی


10. بررسی صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی و همراهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22034/jid.2021.228537.2010

علیرضا ابراهیمی


11. نظریه اخلاقِ تکوینی (طبیعی)؛ تحلیل یک رهیافت شیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22034/jid.2021.133825.1581

رحیم دهقان سیمکانی


12. روش عقلانی درسیرۀ علمی شیخ صدوق ره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.22034/jid.2021.148303.1652

موسی بیات؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ حسن مهرنیا


13. وجود شناسی در مکتب ابن عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

10.22034/jid.2021.168173.1749

ابراهیم حنیف نیا؛ علی افضلی


14. بررسی رابطه تعاملی کلام و عرفان در اندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jid.2021.132302.1575

فاطمه اسدی کتیگری؛ محسن حبیبی


15. بررسی جایگاه و نقش موعود گرائی در فرقه جناحیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/jid.2021.129663.1564

شهرام رهنما؛ مسعود بهرامیان؛ مهرداد امیری


16. جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر عزالدین محمود کاشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22034/jid.2021.82039.1353

حسین رحمتی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبگی


17. امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در مصر وشام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22034/jid.2021.129904.1568

احمد بادکوبه هزاوه؛ محمد جواد شمس؛ عباسعلی محبی فر


18. قرینه شناسی در اصول فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/jid.2021.223890.1992

رضا اسفندیاری(اسلامی)


19. آسیب‌شناسی مبانی و پیش‌فرض‌های کلامی و مذهبی تفاسیر تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22034/jid.2021.139947.1606

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر


20. تقدم مذهب بر قومیت (سازمان ها و نهادهای اسلامی بلوچ های ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/jid.2021.234081.2035

حسین جهان تیغ؛ اکبر خواجه؛ زهرا خواجه