مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

2 استاد گروه تاریخ اهل بیت، جامعۀ المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

اندیشه تقریب بین مصلحان مذاهب اسلامی بیش از یک قرن است در محافل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی به شکل یک نیاز ضروری در جهان اسلام مطرح است. هدف از این نوشتار تبیین مشروعیت رابطه اندیشه تقریب مذاهب با واقعیت و حقایق دینی است. اندیشه تقریب با استناد به آیات قرآن کریم می‌تواند برای رسیدن به واقعیات و حقایق دینی برای پیروان مذاهب اسلامی یک طریق مشروع و مناسب باشد؛ از این رو با بهره‌گیری از روش اسنادی و کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا آیاتی که به‌طور خاص ظهور در مسئله دارند تفسیر و تحلیل محتوا شده‌اند و در مرحله بعد آیاتی که به نحو عام و به‌ طریق اولویت دلالت بر جواز اندیشه تقریب دارند. ضرورت این کاوش درک صحیح از کارکرد اندیشه تقریب مذاهب است که می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقیق و کشف واقعیت و حقایق دینی در بین پیروان مذاهب شود و نبود آن ممکن است پیروان مذاهب اسلامی را به‌افراط یا تفریط در مسائل دینی بکشاند؛ ‌رفتاری که با رسالت واقعی و حقیقت دین منافات دارد. به این سبب تأکید شده که اندیشه تقریب فی‌نفسه هدف ذاتی نیست؛ اما وجودش، به‌عنوان مقدمه، ضرورت عقلی دارد و بستری مناسب برای کشف حقایق و واقعیت‌های دین و گفتمان همزیستی مسالمت‌آمیز بین مسلمانان بر اساس اخوت دینی در مقابل گفتمان تفرقه، عداوت و تکفیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legitimacy of the relationship between the approximation of religions and religious truths with reference to the Qur'an

نویسندگان [English]

  • ahmad mottaghizadeh 1
  • نعمت‌الله صفری فروشانی 2
1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
2 استاد گروه تاریخ اهل بیت، جامعۀ المصطفی العالمیه، قم، ایران.
چکیده [English]

The idea of ​​the approximation of Islamic religions among Islamic reformers has been in the scientific, cultural, social and political circles of Islamic societies for more than a century, as an essential requirement in the Islamic world. In this study, the relationship between the idea of ​​approximation with realities and religious truths has been studied and studied, Using Qur'anic verses, thought can be approximated as a legitimate way to achieve religious truths and truths among Islamic religions, by using the documentary and library method, first, specific verses on the issue, and then in a general way They are approximated by giving priority to the permission of thought. Content analysis Wanted;The necessity of this exploration is to properly understand the function of the idea of the approximation of religions that can be a suitable platform for the investigation and discovery of truth and religious truth among followers of the religions, the lack of which may involve the followers of the Islamic religions either in the end or in religion in any way, The real mission and the truth of religion are incompatible, the idea of approximation is not intrinsic in itself, but its existence as an introduction to rational necessity, as an appropriate context for discovering the truths and realities of religion and the discourse of peaceful coexistence between Muslims based on religious brotherhood versus discourse of division, hatred and excommunication Among Muslims

کلیدواژه‌ها [English]

  • approximation of religions
  • Quran
  • religious brother
  • religious truth
  • peaceful coexistence