تحلیل و ارزیابی هنجارهای اعتقادی و اخلاقی وهابیت بر اساس سیره نبوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و پژوهشگر حوزه علمیه نرجس، تربت جام، ایران

چکیده

به علت رشد جریان وهابیت در جهان اهل سنت و خشونت‌های برخاسته از آن در مقابل دیگر مسلمانان، به‌خصوص شیعیان، آسیب‌شناسی این فرقه دارای اهمیت بسیاری است. جریان وهابیت دارای وجوه متعددی است، از جمله اعتقادات، رفتار اجتماعی، احکام فقهی و رویکردهای سیاسی. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی ـ توصیفی هنجارهای حاکم بر وهابیت با ارائه سه الگوی فکری، اعتقادی و اجتماعی بررسی شود. این امر با تحلیلی بر عقاید، احکام و کارنامه عملی وهابیت صورت می‌گیرد و با توصیف نحوه تأثیرگذاری این سه الگو بر یکدیگر، ریشه‌ها و عوامل بدبینی بازشناسی می‌شوند. در بخشی دیگر، با بررسی سیره نبوی، الگوی رفتار اجتماعی پیامبر (ص) استخراج خواهد شد و با مقایسه این الگو با هنجارهای حاکم بر فرقه وهابیت، تفاوت بنیادین این دو الگو مشخص می‌شود. حاصل اینکه دوری فرقه وهابیت از الگوی رفتاری پیامبر اسلام(ص) زمینه رفتاری نابخردانه را فراهم آورده که نتیجه‌اش چیزی جز ایجاد بدبینی به کل جامعه اسلامی نبوده است. همچنین بر اساس تحلیل الگوی اجتماعی سیره نبوی، مسئله محبوبیت جهانی، به عنوان فاکتوری مهم در اسلام، بررسی و از این طریق رفتار سیاسی اجتماعی وهابیت ارزیابی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the norms governing the Wahhabism sect and its comparison with the Prophet

نویسندگان [English]

  • morteza mezginejad 1
  • Mahla yazdani 2
1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و پژوهشگر حوزه علمیه نرجس، تربت جام، ایران
چکیده [English]

Pathology of Wahhabi's flow is important because of the growth of this sect in the Sunni world and the violence it has caused against other Muslims, especially the Shiites.Wahhabi stream has several aspects, including religious issues, social behavior, jurisprudence and political debate, and ... well. In this paper norms governing Wahhabism with three of intellectual, religious, social checked this with an analysis of beliefs, judgments and records of practical Wahhabism is done by describing how the influence of these three models in each of the roots and causes of pessimism recognition be. In part by examining the Prophet pattern of social behavior prophet will be extracted by comparing the model with the norms of the Wahhabi sect fundamental difference between the two is determined, the result of the remoteness of the Wahhabi sect of meme Prophet underlying behavioral unwise to Which results in nothing but pessimism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wahhabism
  • Pessimism
  • prophethood
  • Social norm
  • pattern of behavior