دیرینگی و حدوث نفس از دیدگاه ابن‌کمّونه و ابن‌سینا و نقد نظریه ابن‌کمّونه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

موضوع نفس یا معادل‌های آن در دیگر زبان‌ها، همچون جان، از مسائل مهمی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه بشر بوده است. فیلسوفان و متفکران نیز در حوزه هستی‌شناسی تلاش خود را برای شناخت و تبیین آن به کار برده و آرا و نظریات گوناگونی بر جا نهاده‌اند. در افق فکری متفکران اسلامی نیز، از آغاز تاکنون، موضوع نفس جایگاه ویژه خود را داشته است و مشاهیر مسلمان فلسفه و حکمت، البته با عنایت به آموزه‌های وحیانی، دیدگاه‌ها و نظریات گوناگون و قابل توجهی ارائه کرده‌اند. این مقاله بر آن است با مطالعه نگاه دو فیلسوف بزرگ جهان اسلام، یعنی ابن‌سینا و ابن‌کمّونه، زاویه‌ای از زوایای پرشمار نفس، یعنی «دیرینگی حدوث نفس» را بررسی کند؛ چراکه نگاه این دو فیلسوف به این مسئله متفاوت بوده است. در واقع در این مقاله دو تفکر مشایی و مشایی با رویکرد اشراقی به چالش کشیده شده و در آخر نیز نظریه ابن‌کمّونه درباره حدوث و بقای نفس نقد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lateness and Conception of the Self from the Perspectives of Ibn Kamunu and Ibn Sina and The Critique of Ibn Kumuna's Theory

نویسندگان [English]

  • مرضیه (نوری صفت (نورا 1
  • محمد (ملکی (جلال‌الدین 2
1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
چکیده [English]

The subject of the soul or its equivalents in other languages, such as "John" ... is one of the most important issues that has been considered by human beings for so long, and philosophers of thought in the field of "ontology" have also tried to identify and explain it to work Slave and votes and various opinions. In the intellectual horizons of Islamic thinkers, from the beginning, the subject of the soul has its own place, and the fame of philosophy and wisdom in Islam, with reference to the teachings of revelation, have provided various and remarkable views and ideas.
This paper seeks to examine the perspective of two great philosophers of the world of Islam, ibn Sina and ibn Kamunay, to study the angles of the many angles of soul, the "antiquity of the soul," because these two philosophers have addressed this issue differently . And in fact, two mystical thoughts with a Ishraqi approach are challenged with two perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • Ibn Kamuna
  • breath
  • The soul of the soul
  • the breath of the soul