نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 12% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 1-550 

مقاله پژوهشی

اراده الاهی و حدوث طبیعت: تحلیل و نقد دیدگاه ابن‌سینا و غزالی

صفحه 7-31

10.22034/jid.2022.314046.2282

مریم خوشنویسان؛ سید صدرالدین طاهری؛ بابک عباسی


بررسی مقایسه‌ای دیدگاه شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار درباره آیه تطهیر

صفحه 209-234

10.22034/jid.2022.245694.2083

محمد معینی فر؛ لیلا عبدالهی؛ فاطمه سادات مشیریان؛ فاطمه عبدلی


صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

صفحه 435-460

10.22034/jid.2022.136688.1589

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی


تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی

صفحه 461-492

10.22034/jid.2022.307272.2264

سید محمود وزیری؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ رضا اسلامی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان