نویسنده = احمد بادکوبه هزاوه
تعداد مقالات: 2
1. امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 203-227

10.22034/jid.2021.129904.1568

احمد بادکوبه هزاوه؛ محمد جواد شمس؛ عباسعلی محبی فر


2. نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 9-30

احمد بادکوبه هزاوه؛ فاطمه موسایی