نویسنده = ���������� ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. واگرائی و همگرائی وهابیت و دیوبندیه

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 133-158

سید جعفر صادقی فدکی؛ علی زنگوئی زوزنی؛ احمد حاتمی کن کبود


2. بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 33-51

احمد حاتمی کن کبود؛ علی اکبر بابایی