نویسنده = محمدهادی فلاح زاده
شیوه مدیریت حضرت علی (ع) در جامعه اسلامی عصر خلفا

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 117-131

محمدهادی فلاح زاده؛ راضیه علی اکبری