نویسنده = سیده مریم ایزدی دهکردی
عرفان اسلامی و آداب معنوی آموزش هنر (با تأکید بر فتوت‌نامه‌ها)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 117-139

سیده مریم ایزدی دهکردی؛ سعید بینای مطق