نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سید محمد گیسودراز و نقد نظریه وحدت وجود ابن‌عربی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-68

حامد ناجی اصفهانی؛ مرتضی کربلایی