نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 96-116

مهدی فرمانیان؛ محمد انصاری