نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی تضادهای عقیدتی و کلامی نوسلفیان و جریان سلفیه سنتی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 76-106

حمید ایماندار؛ محمد مولوی