نویسنده = ���������� ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-72

سیدابوالحسن نواب؛ مجید شاکر سلماسی؛ سیدیاسین موسوی زاده؛ چمران محمدجعفری