نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویکرد ابن‌تیمیه در منهاج السنه در باب مقام علمی امام علی (ع) بر اساس متون اهل سنت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 69-84

محمدرضا باغبانزاده امشه؛ محمد هادی غفاری