نویسنده = ������������ ������ ������
نقش نماز جمعه در وحدت و توسعه پایدار جهان اسلام

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 150-162

سید رضا موسوی؛ محمدعلی ریاحی