نویسنده = سیدرضا قائمی
بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 35-60

سیدرضا قائمی؛ معروفعلی احمدوند


خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 43-64

سید رضا قائمی؛ سید هادی وکیلی