نویسنده = سیدرضا قائمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-60

سیدرضا قائمی؛ معروفعلی احمدوند


2. خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-64

سید رضا قائمی؛ سید هادی وکیلی