نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 109-126

علی شیروانی؛ ریحانه هاشمی (شهیدی)