نویسنده = ���������� ���������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. چرایی و چگونگی عذاب اخروی: بررسی دیدگاه علامه مجلسی و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 83-107

محمد مهدی مشکاتی؛ سید روح الله فاطمی زاده