نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-90

سید رسول هاشمی؛ سید محمود موسوی