نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره انبیاءعصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.170683.1766

مصطفی سلطانی؛ سید کاظم کاظم موسوی


2. تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 167-191

10.22034/jid.2021.97331.1442

هدی صنوبری؛ مصطفی سلطانی


4. تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 56-74

کمیل شمس الدینی مطلق؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی