نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تقیه مداراتی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-199

سید ولی الله مهدوی؛ حسین رجبی


2. بررسی تطبیقی طلاق بدعی در فقه امامیه و حنفیه: مبانی و راهکارها

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-95

اسدالله رضایی؛ حسین رجبی


3. امامت زن برای زن در نماز جماعت از منظر مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-82

حسین رجبی عباس آبادی