نویسنده = ������������������(������������)�� ������
تعداد مقالات: 4
1. تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.136688.1589

سید محمود وزیری؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی


2. قرینه‌شناسی در اصول فقه مقارن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 433-456

10.22034/jid.2021.223890.1992

رضا اسفندیاری(اسلامی)


3. ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 201-225

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ حسین حجت خواه؛ مریم خادمی


4. واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 9-32

عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)