نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی اندیشه القاعده در باب حکومت دموکراتیک

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 129-150

مرتضی ذبیح اللهی؛ مهدی فرمانیان