نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن‌بسندگی در هدایت بشر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 85-102

فریدون محمدی فام؛ مهدی فرمانیان