نویسنده = ������������ �������� ������
قاعده نفی سبیل و چالش قانون‌پذیری اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از نگاه فقه شیعه

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 111-132

محمد تقی قبولی؛ محسن احمدوند؛ محمد تقی فخلعی