نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد تطبیقی گزارش‌های عاشورایی منابع زیدیه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 144-166

ابراهیم گودرزی؛ مصطفی صادقی؛ سید علی موسوی نژاد