نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه عقل در اندیشه صاحبان تفسیر المنار

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 61-87

عبدالله میراحمدی؛ مونا امانی پور