نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 287-305

10.22034/jid.2021.153348.1681

غلام‌عباس حسنوند؛ محسن جوادی؛ علی الله‌بداشتی