نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خوانش تحلیلی ـ انتقادی عالم مثال شیخ اشراق از دیدگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 292-312

وجیهه عادلی؛ مهرداد امیری