نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 8-30

حمید کوه پیما؛ محسن قاسم پور