نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 45-59

فاطمه علمی؛ مهدی فرمانیان