نویسنده = �������� ���������� ����������
تحلیل و ارزیابی هنجارهای اعتقادی و اخلاقی وهابیت بر اساس سیره نبوی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 108-141

مرتضی مزگی نژاد؛ مهلا یزدانی