نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. صلح با کفار غیر کتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.160965.1713

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی


2. واگرائی و همگرائی وهابیت و دیوبندیه

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 133-158

سید جعفر صادقی فدکی؛ علی زنگوئی زوزنی؛ احمد حاتمی کن کبود