نویسنده = مهدی نوروزی
تعداد مقالات: 3
1. صلح با کفار غیر کتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.160965.1713

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی


2. بررسی اصل اولی صلح یا جهاد در اندیشه امامیه و اهل ‌سنت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 29-56

10.22034/jid.2021.99229.1450

مهدی نوروزی؛ سید حمید جزایری؛ حسین رجبی


3. بررسی منتقدانه مشروعیت تداوم زناشویی با زانیه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 407-432

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی