نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 336-362

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی