نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. واقع‌نگری در دلایل‌نگاری: بررسی تثبیت دلائل ‌النبوة اثر قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-119

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ مهناز کوهی