نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی نسبت به غیبت ولی در عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیائی؛ جلال جلالی زاده


2. واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-161

جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی؛ جوانمیر محمدی