نویسنده = �������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 203-227

10.22034/jid.2021.129904.1568

احمد بادکوبه هزاوه؛ محمد جواد شمس؛ عباسعلی محبی فر