نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 325-345

10.22034/jid.2021.148774.1655

طیبه زارعی؛ علی مرتضوی‌مهر؛ منوچهر داور؛ حسن حسینی