نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. کاوشی در چگونگی عمل شیعیان به فقه تا پیش از امام محمد باقر (ع)

دوره 4، شماره 7، شهریور 1396، صفحه 49-69

سید مرتضی عادلی؛ قاسم جوادی


2. تصوف سلفی: پروژه ناهمگون و ناتمام سعید حوی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 33-47

سیدعلی سادات فخر؛ قاسم جوادی