نویسنده = حسن مهرنیا
تعداد مقالات: 1
1. روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 57-77

10.22034/jid.2021.148303.1652

موسی بیات؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ حسن مهرنیا