نویسنده = عین الله خادمی
بررسی و نقد نظریۀ زیادت صفات حق‌تعالی بر ذات او از منظر فخر رازی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 113-142

10.22034/jid.2023.261592.2125

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ فاطمه ملبوبی؛ مسعود زین العابدین


ماهیت کلام الاهی: بررسی و نقد دیدگاه فخرالدین رازی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 267-285

10.22034/jid.2021.160108.1710

سید رضا فاطمی؛ عین الله خادمی