نویسنده = فرشته قنبری صفت مقدم
رابطه خلیفة‌الله (انسان کامل) و ملائکه از منظر قرآن و عرفان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 430-454

10.22034/jid.2022.176331.1797

فرشته قنبری صفت مقدم؛ علی فضلی؛ رحمان بوالحسنی


بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 263-286

10.22034/jid.2022.174502.1790

فرشته قنبری صفت مقدم؛ حسین مظفری