نویسنده = محمد جاودان
دیدگاه شیخ مفید درباره حقیقت انسان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 95-110

محمد جاودان؛ حمیدرضا فتح نجات


رویکرد برهانی امام صادق (ع) در مواجهه با پرسش‌ها و شبهات اعتقادی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1396، صفحه 69-87

محمد علی محمدی؛ محمد جاودان