نویسنده = محمدرسول ابوالمحمدی مله
غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 427-443

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیایی؛ جلال جلالی‌زاده