نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه سلفیه اعتقادی درباره حقیقت و مجاز با تکیه بر سخنان علمای اهل سنت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-176

مرتضی کیان پور؛ علیرضا قائمی نیا